Recommend

ชุบหมึกลงปากไก่จับลายเส้น
กระดาษเน้นประดิษฐ์นำคำอักษร
สถิตเสถียรสถาปนาสถาพร
ยิ่งยศอยู่ถาวรนิกรประชา

ค่อยลงรักปิดทองล่องชาดแต้ม
ประทับลัญจกรแกมแซมครุฑพ่าห์
คัดตัวบทกฎหมายในท้องตรา
ลายมืออาลักษณ์งามความถูกตรง

เอาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้
ลงพระปรมาภิไธยอันสูงส่ง
ตราบังคับประกาศใช้ตามจำนง
ของประชาชนประสงค์ยืนยงไป

รัฐธรรมนูญประดิษฐานพานแว่นฟ้า
ใต้เศวตฉัตรสง่าน่าเลื่อมใส
ล้วนสัญญาประชาชนคนร่วมใจ
ประมวลในอักษราของอาลักษณ์

เป็นกฎหมายยิ่งใหญ่ทรงไอศูรย์
รัฐธรรมนูญอันเปี่ยมสิทธิ์ศักดิ์
ขอวอนท่านทหารใหญ่ในค่ายพัก
อย่าฉีกให้บ่อยนัก - อาลักษณ์เอือม
 

Comment

Comment:

Tweet

ถูกใจบทสุดท้าย Hot!
อยากให้ Hot ครับ
แต่ในสังคม exteen คงยาก
บางคนยังบอกว่า "ไม่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย" เลย

#1 By Nest on 2011-12-10 12:22