Recommend

๏ เมื่อโลกนี้มีภัยใกล้มาถึง
ความเคียดขึ้งบึ้งโกรธโทษหนักหนา
ช่วยกรวดน้ำลงพลันบั่นเวรา
แล้วมั่นในมุ่งหน้าสามัคคี

มัวจับผิดจับถูกผูกอาฆาต
ยามโลกาวินาศก็เป็นผี
เราทั้งมวลล้วนจุลฝุ่นธุลี
ต่อเบื้องหน้าพระธรณีถ้วนทุกคน

เปี่ยมน้ำใจในจิตคิดช่วยเหลือ
เข้าแผ่เผื่อเพียบพร้อมน้อมเหตุผล
ละทิฐิดึงดื้อยึดถือตน
จับมือช่วยประชาชนให้พ้นภัย

พายุแรงลมร้ายดินไหวสั่น
ประเทศชาติฝ่าฟันพิบัติสมัย
จะพ้นทุกข์พ้นโศกโลกประลัย
ต้องร่วมมือร่วมใจให้ทันกาล

หยุดยึดติดคิดครองจองอำนาจ
เปิดโอกาสมหาชนคนกล้าหาญ
ความรู้พร้อมสารพัดเข้าจัดการ
ทิ้งดื้อด้านผูกขาดมาตรความดี

โลกขยับเขยื้อนหมุนวุ่นกำเนิด
ตรองดูเถิดตรองดูรู้ถ้วนถี่
จะพาชาติสู่แดนมิคสัญญี
หรือสู่วันพรุ่งนี้ที่พ้นภัย

(ภาพจาก FB ของท่านนายกฯ ยิ่งลักษณ์)

Comment

Comment:

Tweet

ธรรมชาติเป็นทั้งผู้ทำลายและผู้สร้าง big smile Hot!

#2 By 40reborn on 2011-10-16 23:38

เพราะภัยธรรมชาติแหละครับ
ถึงต้องจับมือร่วมกันแก้ปัญหา

อะไรควรทำก่อนหลัง
สถานการณ์ดีขึ้นแล้วค่อยมาตัดสินใครถูกใครผิด

#1 By Nest on 2011-10-16 13:57